BASTA BASTA BASTAAAAAAAA NO QUIERO LLORAR MAS NO QUIERO LLORAR MAS NO QUIERO LLORAR MAS NO QUIERO LLORAR MAS NO QUIERO LLORAR MAS NO QUIERO LLORAR MAAS POR UN PENDEJO COMO VOOOOOOOS!